Centrum tělesné výchovy a sportu

Výuka

Prioritním úkolem centra je zabezpečení kvalitního a moderního výukového procesu tělesné výchovy studentů Univerzity obrany. Realizuje výuku zaměřenou na rozvoj základních pohybových schopností, získání nových pohybových dovedností a návyků, které budoucí profesionálové české armády využívají ve své reálné praxi.
Získané dovednosti z TV  studenti  získávají  a  rozvíjejí  v  řádné výuce,  která  probíhá  zpravidla  dvakrát, (u pilotního směru) třikrát týdně v 90 minutových vyučovacích celcích a na letních a zimních výcvikových kurzech.

Provádí výuku speciální tělesné přípravy, ve které studenti absolvují výuku v dovednostech přímo využitelných ve vojenské praxi, zejména boj zblízka, překonávání překážek s využitím lezeckých technik (vojenské lezení), překonávání vodních překážek (vojenské plavání), přesuny v extrémních podmínkách a základy přežití.