Centrum tělesné výchovy a sportu

Historie tělovýchovy na škole

Tělesná výchova a sport má svoje kořeny již v roce 1951, kdy současně se zrodem Vojenské technické akademie vznikla předchůdkyně nynějšího Centra tělesné výchovy a sportu – katedra tělesné přípravy. Příslušníci této katedry byli nejdříve přiděleni pod skupinu bojové a technické přípravy, ale v krátké době byli osamostatněni jako příslušníci katedry tělesné přípravy VTA.

Katedra nejdříve sídlila v prostorách Právnické fakulty, kdy mezi první prostory pro cvičení patřily tělocvičny na zmíněné Právnické fakultě, Orlovna na Mendlově náměstí, ZJŠ na Leninově ulici a konečně Posádkový stadión v Pisárkách.

Škola měla v letech 1953 – 54 sedm fakult a učitelé byli po dvou přiděleni na tyto fakulty, kde po stránce velitelské podléhali náčelníkovi fakulty. Po reorganizaci školy v roce 1958 byli opět soustředěni na jednom pracovišti.

V roce 1952 byly ve Velkých Karlovicích a v roce 1953 v Klepáčově poprvé cvičně zavedeny lyžařské kurzy posluchačů, od roku 1957 se staly pravidelnou součástí učebních programů.

Kromě výuky probíhaly pod organizací příslušníku katedry tělesné přípravy také přebory školy a ČSLA.

V roce 1959 katedra o prázdninách poprvé uspořádala na Hronu, a v roce 1961 na Lužnici vodácké výcviky a táboření.

I přes velice příznivý ohlas, nebylo do roku 1964 pro finanční obtíže pokračováno. V roce 1967 po tragedii na vodáckém výcviku na jezu Metel na Nežárce, byly vodácké kurzy zastaveny.

V roce 1972, z důvodu názoru tehdejšího velení školy, že posluchači vodácký a lyžařský výcvik nepotřebují, potkalo zrušení i lyžařské kurzy.

Po 1960 se na katedře vedle výuky a sportovní činnosti stále více prosazuje vědecko výzkumná činnost. V roce 1971 uspořádala celostátní vědeckou konferenci „Síla a technika ve sportu“.

Katedra v sedmdesátých letech získává další tělovýchovné prostory – tělocvičnu na Dobrovského ulici, jsou renovovány tělocvičny na Staňkově ulici, v Pisárkách a „Na právnické” v roce 1982 je v kasárnách na ulici J. Babáka dobudován venkovní plavecký bazén.

Posluchači školy se již od roku 1955 pravidelně účastnili celostátních Spartakiád. V roce 1985 byl autorský kolektiv armádní skladby z katedry tělesné výchovy a sportu naší školy.

Výkonnostní sport a reprezentaci školy v rámci armády i na veřejnosti od semdesátých let zajišťovala Vojenská tělovýchovná jednota, která je v roce 1990 v rámci restrukturalizace armády zrušena.

V roce 1993 vzniká na Vojenské akademii v Brně při katedře tělesné výchovy klub MUSADO MCS – bojového systému, který byl zaveden do výcviku v AČR. Členového tohoto klubu od roku 1997 reprezentují školu na exibičních vystoupeních na veřejnosti.

V roce 1994 se katedra poprvé podílí svou ukázkou na propagaci práce v rámci doprovodného programu na veletrhu sportovních potřeb a služeb INSPORT.

Rok 1995 je významný pořádáním 1. Mistrovství AČR v zimním přírodním víceboji WINTER SURVIVAL, které se od roku 1998 koná jako mistrovství mezinárodní a do roku 2008 se jej zúčastnily hlídky z jedenácti států.

V roce 1996 je v hale na Staňkově ulici otevřena cvičná horolezecká stěna, jedna z prvních v Brně.

V letech 2004 a 2005 katedra prezentuje výcvik studentů školy na Mezinárodním veletrhu SPORTLIFE.

Rok 2004 je rokem reorganizace vojenského vysokého školství. Končí Vojenská akademie, nástupnictví přebírá Univerzita obrany, katedra tělesné výchovy VA Brno se slučuje s katedrou tělesné výchovy VVŠ PV Vyškov.

K 1. září 2008 katedra tělesné výchovy, která byla organicky řazena mezi katedry Fakulty vojenských technologií končí, a je ustanoveno Centrum tělesné výchovy a sportu.