Centrum tělesné výchovy a sportu

Přípravné kurzy z tělesné přípravy

Univerzita obrany (dále jen „UO“) nabízí zájemcům o studium v bakalářských a souvislých pětiletých magisterských studijních programech na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.

Přípravné kurzy jsou zdarma.

Podmínkou pro přihlášení se do všech přípravných kurzů je podaná a fakultou potvrzená přihláška ke studiu na UO. 

 

Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany

Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.cz