Centrum tělesné výchovy a sportu

Kontakt

Univerzita obrany

Centrum tělesné výchovy a sportu

Kounicova 65

662 10 BRNO

Umístění: Kasárna Jana Babáka 2

Sekretariát

Hana Doupovcová

Tel.: 973 442 469

Fax : 973 443 150 

E-mail: hana.doupovcova@unob.cz 

Ředitel CTVS

plk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.

Tel: 973 443 035

Fax: 973 443 150

E-mail: jiri.sekanina@unob.cz