CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) je pracoviště Univerzity obrany, které organizuje a rozvíjí tělesnou výchovu a sport na univerzitě. Tělovýchovní pracovníci Centra tělesné výchovy a sportu se významným způsobem podílejí na výchově vysokoškolsky vzdělaných, zdravých a fyzicky zdatných důstojníků, kteří se na škole připravují k výkonu budoucího povolání.

Prioritním úkolem centra je zabezpečení kvalitního a moderního výukového procesu tělesné výchovy studentů Univerzity obrany.

Informace

Univerzitní sportovní areály

​Centrum tělesné výchovy a sportu disponuje tělocvičnami, atletickým areálem, plaveckým bazénem, hřišti na míčové sporty, tenisovými kurty, posilovnou, saunou, lezeckým trenažérem, překážkovou dráhou AČR, výcvikovým trenažérem pro piloty, loděnicí a výcvikovým zařízením pro zimní sporty v Jeseníkách.