Centrum tělesné výchovy a sportu

Sportovní a výcviková zařízení

Tělocvičny 

Všechny tělocvičny jsou primárně určeny pro výuku TV a následně pro činnost sportovních kroužků UO. 
 

Tělocvična Dobrovského 

Je situovaná v kasárnách Jana Babáka. Je univerzální tělocvičnou s hledištěm, slouží nejen pro základní TV a sportovní gymnastiku  (včetně velké trampolíny), ale je využívána i pro: 
 • úpolové sporty na tatami 
 • volejbal, basketbal či nohejbal (jeden kurt) 
 • florbal na zmenšeném hřišti s využitím originálních mantinelů 
 • tenis (jeden kurt). 
 • stolní tenis (až na pěti stolech)

 

Tělocvična Staňkova 

Je největší sportovní halou UO o rozměrech házenkářského hřiště. Kromě vybavení pro základní TV a sportovní gymnastiku umožňuje provozovat sporty: 
 • sálovou kopanou 
 • volejbal, basketbal či nohejbal na třech kurtech současně 
 • florbal s využitím originálních mantinelů 
 • tenis (jeden kurt). 

 

Tělocvična Černá Pole

Je umístěna v areálu kasáren UO v Brně Černých Polích. Je klasickou školní tělocvičnou určenou především pro výuku.

Atletický areál v kasárnách Jana Babáka

Stadion má běžeckou dráhu s umělým povrchem – ovál je 300 metrů dlouhý a má 4 dráhy s rozběhovou rovinkou. Součástí atletické dráhy jsou sektory pro skok do dálky a šplh na laně. Na stadionu jsou dále 2 hřiště na malou kopanou s umělým povrchem a víceúčelová plocha s ocelovými konstrukcemi na posilování, tzv. workout, rovněž s umělým povrchem.
 

Plavecký bazén

Bazén v délce 25m a se šesti drahami slouží pro vojenský výcvik i pro trénink disciplín vojenského pětiboje – plavání přes překážky. Ve volných kapacitách je využíván pro kondiční plavání příslušníky UO. Provoz bazénu je zpravidla od května do září. 
 

Hřiště na plážový volejbal 

Provozuje se zpravidla od května do září. 

Hřiště na nohejbal 

Provozuje se zpravidla od května do října.
 

Výcvikový trenažér Jakub

Trenažér slouží jak pro výcvik základů horolezectví, tak i pro výcvik speciálních dovedností vojenského lezení. Jeho čtyři stěny umožňují provádět lezení, slaňování, vytahování břemen, překonávání visutých prostor, slézání balkónů apod.
 

Přístup na toto tělovýchovné zařízení je umožněn pouze pod vedením instruktora vojenského lezení, není tedy volně přístupný.

Tenisové kurty

Sportoviště sestává ze tří kurtů s povrchem z umělé antuky. Na zimní období jsou dva kurty zastřešeny vyhřívanou nafukovací halu. Kurty využívají nejen členové kroužku, ale současně i ostatní příslušníci UO.

Posilovna

Je lokalizovaná na CTVS UO, budova č. 58. Součástí posilovny jsou:
 • posilovací stroje
 • spinningová kola
 • veslařské trenažéry
 • běhátka
 • sady jednoručních a dvojručních činek
 • bumbaly, stepy apod.
 
Přístup do posilovny je možný pouze po předložení průkazky ke vstupu do objektů UO. Pokud zájem převýší kapacitní možnosti jednotlivých zařízení, bude vstup regulován dozorčím tělovýchovných zařízení.
 

Sauna

Je lokalizovaná na CTVS UO, budova č. 58. Saunu může využívat až 8 lidí najednou.
Saunu lze využívat v provozní době na základě předchozí telefonické nebo osobní objednávky u dozorčího tělovýchovných zařízení. Objednání je možné maximálně jeden týden předem.
 

Standardizovaná překážková dráha AČR

Je umístěna nad fotbalovým stadionem ve sportovním areálu Chodská.
 

HUP – 1, výcvikový trenažér pro studenty oboru pilot

Nachází se ve sportovním areálu Chodská.
 

Vojenské výcvikové zařízení Kníničky – loděnice

Loděnice je součástí vojenského výcvikového zařízení v Brně – Kníničkách. Je umístěna na břehu Brněnské přehrady a slouží pro výcvik dovedností v ovládání malých plavidel – kánoí, jako základního předpokladu pro absolvování letních výcvikových kurzů. Je rovněž využíváno návštěvníky zařízení, trávících zde rekondiční pobyt.

Zařízení slouží v letní sezóně, žádosti o pobyt ve volných kapacitách řeší výběrová komise FKSP. 

 
 

Vojenské výcvikové zařízení Veronika

Je umístěno ve vrcholových partiích pohoří Jeseníky, v těsné blízkosti hotelu VLRZ Ovčárna. Uskutečňují se zde především kurzovní formy výcviku studentů:
 • zimní výcvikové kurzy – základy lyžování, pohybu na sněhu a pobytu v zimním horském terénu
 • kurzy zimního lezení a přežití – zdolávání ledopádů, postupy družstva v exponovaných podmínkách, lavinové nebezpečí, bivakování apod.
Volná kapacita je určena k rekondičním pobytům příslušníků UO.  Zařízení slouží v letní a zimní sezóně, žádosti o pobyt ve volných kapacitách řeší výběrová komise FKSP.